Aktiviteter i FUN

Børnekirke:

 Her afholdes børneaktiviteter hver søndag, hvor børnene i fællesskab er kreative mens de lærer om Bibelen. De synger, spiller instrumenter, tegner og optræder for hinanden.

Børneklub / Teen club:

Her mødes børn og unge til kreative og sportsaktiviteter. De mødes også til dialog-aftener, hvor de taler om udfordringer samt  fordele i at være ung i Danmark.

Connect /Connect social:

Her får de unge mulighed for at tale om deres udfordringer, hvor FUN støtter dem i at udvikle sig. Der er mulighed for at tale med en mentor, som kan rådgive.

Youth Seminar

 I en Youth seminar inviterer vi de unge til at diskutere nogle bestemte emner, hvor de videndeler. Fx diskuterer de forskellige kulturforståelse, madkultur, tøj kultur, uddannelse mm..

Sommer aktiviteter

Hver sommer holder vore lokalforeninger sportsturneringer, udflugt til naturpark, ture til stranden, grillfest, mm. Formålet er at styrke det sociale relationer og kompetencer hos de unge.

Home fellowship

De unge mødes i hjemmegruppe, hvor bruger aftenen på at tale om biblen og slutter aftenen af med fællesspisning.